משה נובומייסקי (מימין‭,(‬ מנהל חכרת האשלג, בביקור בסדום, 1941