פועלים ראשונים בסדום, ‭.1929‬ לנגוצקי ראשון משמאל בלבוש ערבי־למחצה