החלוצים שלא זכו — בביקור חוזר אחרי 40 שנה — כתבה בעיתון 'במחנה נח"לי בשנת 1961