החולמים והלוחמים למען ההתיישבות בתל ערד: ועד החיילים המשוחררים החדש, שנבחר באייר תרפ"א (מאי ו92ו‭,(‬ לאחר נפילתו של סטרלצין, אחד מחברי הוועד הקודם במאורעות תרפ"א, על הגנת תל־אביב. עומדים מימין לשמאל: דוד שמחוני ‭>jy ,‬ בן־כהן, זאב פלר. יושבים: יצחק בן־צבי, זאב שפר