הנסיונות להתיישב בתל ערד בשנות ה־20 שמעון רובינשטיין

הנסיונות להתיישב בתל ערד בשנות ה 20 שמעון רובינשטיין הנגב ודרום מדבר יהודה היו בראשית ימי המנדאט הרחק ממעגל ההתיישבות היהודית . תכניות היו , אך מכולן לא יצא דבר . אחת מהן היא התכנית ליישב על אדמת המדינה בתל ערד חיילים יהודים משוחררים מהגדודים העבריים שלחמו במלחמת העולם הראשונה . תכנית זו נשענה על כך , שהבריטים הבטיחו , עוד במהלך המלחמה , לסייע ביישובם של חיילים משוחררים מהצבא הבריטי על קרקעות מדינה ברחבי האימפריה , והחלטה על כך אף נתקבלה בפרלמנט . ברור , שגם החיילים המשוחררים מהגדודים העבריים נכללו בקטגוריה זו , ועל מנת לנהל משא ומתן בנושא זה עם המימשל הבריטי בארץ , היה עליהם להקים נציגות נבחרת . ב ו 1 בדצמבר 1920 נתכנסה המועצה המייסדת של הסתדרות החיילים המשוחררים , בחרה מרכז ולאחר מכן ועד פועל , עמו נמנו יצחק כן צבי , משה סמילנסקי , זאב פלר , משה סטרלצין וצבי בן כהן . מאוחר יותר נוספו אליהם גרשון אגרונסקי ( אגרון ) ובא כוח ההסתדרות החקלאית . שיגור אכספדיציה מטרתה העיקרית של ההסתדרות היתה לאתר מקום התיישבות לחיילים המשוחררים . ב 15 ביוני 1921 שלח זאב פלר מכתב לעקיבא יעקב אטינגר , מנה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה