ההצעות השונות לגבי גבולות ארץ־ישראל ואזור ים־המלח, לאחר מלהמת־העולם הראשונה