מעגניח המלח מוצפת, 6ג‭.19‬ מפלס ים־המלח ‭-395 —‬ מ' בקירונ