הגיאומורפולוגיה, הגיאולוגיה והלימנולוגיה של ים־המלח מיכאל בייט

, הגי אומורפולוגיה הגיאולוגיה והלימנולוגיה של ים המלח מיכאל בייט ים המלח נוצר בתוך 'בור , ' מהעמוקים המוכרים על פני היבשות , כאגם סופי , ( terminal lake ) כאשר הוא מהווה בסיס ניקוז לשטח של כ 41 , 000 קמ"ר , בו אין מוצא לים . ההרכב הכימי של מי ים המלח מצטיין לא רק בריכוז הגדול של מלחים , ומכאן בא לו שמו , אלא גם בייחודו הגיאוכימי ו לא רק שמימיו מרוכזים פי עשרה ממי האוקיאנוסים והימים , אלא שהרכבו וסיווגו כתמלחת 0 £ 1 כלורידית , האופיינית לתמלחותבתת הקרקע , מייחדו מכל האגמים המוכרים בעולם . תכונותיו הייחודיות הללו גורמות להיותו מיוחד גם בתכונותיו הפיסיקליות . גיאומורפולוגיה ים המלח הינו אגם מוארך , צר 76 ) ק"מ אורכו כולל האגן הדרומי , ו 15 ק"מ רוחבו הממוצע ) ועמוק ( כ 320 מ' במרכז האגן הצפוני . ( בחלקו הדרומי בולט לתוכו ממזרח למערב חצי אי 'הלשון , ' המחלקו לשני אגנים : האגן הדרומי הרדוד , המצוי כיום מעל המיפלס של הימה , ובו ממוקמות בריכות האידוי של מפעלי ים המלח הישראליים ושל מפעלי האשלג הירדניים ו והאגן הצפוני העמוק , המכיל את ים המלח הנוכחי , אשר מפלסו כשנת 1989 הוא 408 מ' מתחת לפני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה