מפתח שמות

מפתח שמות אביב"י , י' ג : 79 אביגדור , הרב דוד ב : 210-208 אבינר , הרב שלמה א : 34 ג : 504 503 262 228 226 225 214 213 210 208 205 120 118 117 15 אביעד ( וולפסברג , ( ישעיהו א : 35 32 326 ב : 299 255 51 43 ג : 398 358 אביץ , ' ר' יחיא ב : 158 אבן גבירול , ר' שלמה א : 329 325 אבן חביב , הרב לוי בר' יעקב ( מהרלב"ח ) א : 293 אבן חן , יעקב ב 189 . אבן עזרא , ר' אברהם ( ראב"ע ) אי 339 329 198 197 192 . ג : 15 אבן פקודה , רבנו בחיי בן יוסף א : 347 אברבנאל , דון יצחק א : 182 110 106 402 305 183 אברהמס , א' ב : 54 אברון , דב בל 193 אברמוביץ , הרב ב' ב : 399 397 אברמצ'יק , דב ב : 211 210 67 אגסי , שמעון ב : 328-326 292 אדורם ( פרידמן , ( יעקב ב : 67 66 63  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן