דב שוורץ ייחודו של עם ישראל בהגות הציונית־הדתית

דב שוורץ ייחודו של עם ישראל בהגות הציונית הדתית א . מבוא שאלת המקורות הרעיון הציוני הדתי התגבש מתוך שורה של מתחים . התנודות היו בין גאולה אלוהית ליוזמה אנושית , בין השגחה אלוהית כגורם הטרונומי המנווט את מהלך ההיסטוריה להכרעה אוטונומית בידי אדם ובין מקורות לאומיים חיצוניים למקורות יהודיים מסורתיים . תנודות אלה מיתויספות למתח יסודי הקיים בפלגים נרחבים של המחשבה הדתית האורתודוקסית המודרנית , שהוא המתח שבין חשיבה מודרנית , רציונלית ופלורליסטית לבין מסורות ייחודיות , פרטניות ומיסטיות . במסגרת זו אציג את התמודדותה של ההגות הציונית הדתית עם רעיון הבחירה של עם ישראל . הרעיון בדבר ייחודו הלאומי של עם ישראל בבחינת עם נבחר עבר תהפוכות רבות בעת החדשה . בתקופת ההשכלה הותקף רעיון 'עם הסגולה' בידי הךאיסטים ובידי וולטר מחד גיסא , ונמצאו לו תומכים בדמות הקלוויניסטים מאידך גיסא . בתקופה הרומנטית , שהצמיחה את התנועות הלאומיות , שללה את המגמות האוניברסליות , והדגישה את הייחוד הלאומי , י העם נתפס כהוויה אורגנית בעלת רציפות היסטורית , אף שהוא במצב של השפלה וסבל , 2 כמו למשל , העם הפולני . בעקבות עקרון הרציפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן