אבי שגיא ממדינת התורה לארץ־ישראל — משברו של חלום לחלום אחר עיון במשבר הציונות הדתית

אבי שגיא ממדינת התורה לארץ ישראל — משברו של חלום לחלום אחר עיון במשבר הציונות הדתית מעולם לא הועמדה מרכזיותה של ארץ ישראל בתודעה הציונית דתית בספק . הוגי דרכה ומנהיגיה המעשיים של הציונות הדתית הסכימו על עצם מרכזיותה של הארץ בהגות הציונית דתית , גם אם הציגו יותר מתיאוריה אחת להסברת עניין זה . י ואולם , לא זו בלבד שהציונות הדתית לא היתה תנועה של דגל אחד — יישוב הארץ — אלא שרוב מאמציה המעשיים ואף העיוניים הושקעו בבניין החברה היהודית כארץ , ובגיבוש משנה עיונית המאפשרת זאת . בתודעתה ההיסטורית ראתה הציונות הדתית את עצמה כתנועה המגשרת בין קודש לחול , בין מסורתיות למודרניות ; כתנועה המעורבת במכלול החיים החברתיים פוליטיים והחותרת להשפיע על עיצוב החברה והתרבות ביישוב ובמדינת ישראל . תופעה זו חשובה דווקא על רקע העובדה שהגותו של הרב אי"ה קוק , שהעמיד את ארץ ישראל ויישובה כתכליתו העיקרית של המעשה הציוני — 'עקר מטרת שבותינו לארץ 2 הקודש וכל צפייתנו לה היא רק בשביל קדושתה הגדולה' — כבשה כבר בשנות השלושים את לבה של הציונות הדתית . למרות זאת , לא הפכה הציונות הדתית לתנועה של דגל אחד . היא המשיכה לתפוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן