אריה פישמן הציונות הדתית: תנועת מודרניזציה שלא הבשילה

אריה פישמן הציונות הדתית : תנועת מודרניזציה שלא הבשילה את הציונות הדתית ( להלן הצה"ד ) מבקש אני להציג כתנועה לאומית דתית שביקשה להעלות בקנה אחד את התרבות הדתית המסורתית ואת התרבות המודרנית . בכוונתי להתייחס לשתי התרבויות על פי מקורן בזמן 1 התרבות המסורתית נובעת מאפיק תודעה המתמשך מהעבר , בעוד התרבות המודרנית נובעת מאפיק תודעה היונק מההווה . יסודות מודרניים בציונות הדוגית המחשבה הלאומית דתית היהודית בעת החדשה נולדה בסימן תודעה מודרנית . בשליש השני של המאה התשע עשרה קמו רבנים מסורתיים , והציגו תפיסה חדשה של התהליך המשיחי , הממוקדת בפועלו העצמי של האדם היהודי . עובדה זו כשלעצמה מצביעה על השורש המודרני של הציונות הדתית . לאמור , לעומת התפיסה המסורתית המקובלת , שהמשיח יבוא רק ברצות האל , ואין בידי מעשי אדם להשפיע על התהליך המשיחי , גרסו הרבנים צבי הירש קאלישר ( 1874-1795 ) ויהודה אלקלעי — ( 1878-1798 ) שהוכרו מאוחר יותר כ'אבות הציונות הדתית' — שיהודים חייבים לנקוט אמצעים רציונליים 1 עצמיים כדי לקדם את התהליך המשיחי . בזה , על פי תפיסתם של רבנים אלה , מתחילה תקופה חדשה בהוויה היהודית במסלול ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן