שמואל פיינר 'פניהם פני יהודים ולבושם מלבוש קוזקים' שורשים טרום־ציוניים למלחמת התרבות

שמואל פיינר ' פניהם פני יהודים ולבושם מלבוש קוזקים' שורשים טרום ציוניימ למלחמת התרבות מלחמת התרבות היהודית , או המאבק הפנים חברתי והפנים תרבותי על אתוס הנאורות ועל היחס למודרניזם האירופי , היא פרק היסטורי מתמשך , בלתי חתום ובלתי פתור בתולדותינו . במדינת ישראל בת זמננו אין כמעט יום שלא מיתוספות לה מערכות חדשות , שהן כולן וריאציות וגוני גוונים של המערכות הקודמות . לא אגזים הרבה אם אומר , שגם פרשת רצח יצחק רבין בשנת , 1995 ובכללה העימותים טעוני הרגשות שקדמו לו והפולמוסים המרים שבאו בעקבותיו , היתה ביטוי פוליטי אלים ומועצם של אותה מלחמת תרבות . אין לשכוח שאף הציונות הדתית , שמצויה בעין הסערה של מערכות מלחמת התרבות , צמחה בראשית המאה העשרים כתנועה ממוסדת ( הקמת 'המזרחי' בשנת ( 1902 מתוך סיטואציה היסטורית של עימות תרבותי חריף בתנועה הציונית הצעירה על שאלת מגמות החינוך הלאומי : ' פולמוס הקולטורא . ' התארגנותם של הציונים הדתיים במסגרת מפלגתית נפרדת לא היתה מעשה של לכתחילה , אלא תגובת נגד אורתודוקסית מתגוננת כלפי הרדיקליזם הציוני החילוני והאנטי קלריקלי , שהופיע בראשית המאה העשרים בדמותה של 'הפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן