גילי זיוון ציונות דתית אחרת ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, או — לפיתוחו של דיאלוג עם האחר

גילי זיוון ציונות דתית אחרת ממודרניזם לפוסט-מידרניזם , או — לפיתיחי של דיאלוג עם האחר 1 דב שוח ץ חותם את שני ספריו על הציונות הדתית בקביעה כי זו נכשלה במימושו של דיאלוג עם העולם החילוני . הציונות הדתית 'מוטטה כל אפשרות של שיח אמיתי בין היהדות בפרשנותה הלאומית לבין העולם החילוני המודרני' ( שו ^ תשנ"ו , עמ' . ( 270 זאת משום שהיא הציגה תיאולוגיה טוטלית , מקפת כול ולא הותירה 'כיסים , ' כלשונו של שו , ^ 'שאינם מכוסים , שעשויים היו לשמש כבסיס משותף להיווצרות שיח עם החילון' ( שם . ( הפרשנות התיאולוגית לאירועים ההיסטוריים המתרחשים לנגד עינינו היתה כל כך רחבה , עד שלא נותר מקום לעשייה היסטורית חלוצית מתוך מניעים חילוניים . הניסיון הציוני החילוני איבד את זכות קיומו העצמאי וזכה למעמד משמעותי רק בזכות הפרשנות הדתית שהוענקה לו . הציונות החילונית — טוען — piis ? לא זכתה ללגיטימציה בהגות הציונות הדתית : לא על ידי הרב קוק , הרב חרל"פ וממשיכי דרכם ; לא בהגות הרב ריינס , הרב ניסנבוים , הרב עוזיאל והרב עמיאל , אף לא בהגותו של הרב סולובייצ'יק , שהתרחק 2 מתפיסה לאומית משיחית . הציונות הדתית , ממשיך וטוען ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן