יונה הדרי מלחמת ששת הימים שתי תגובות: תנועת העבודה והציונות הדתית הלא־משיחית

יונה הדרי מלחמת ששת הימים שתי תגובות : תנועת העבודה והציונות הדתית הלא משיחית א . מחשבה ציבורית ורליגיוזיות — כלים מושגיים מלחמת ששת הימים זכתה במחשבה הציבורית לשתי תגובות מנוגדות ואף מקוטבות . 1 ' דקדוק התרבות' של המחשבה הציבורית החילונית , זו המזוהה בעיקר עם תנועת העבודה , נשא אופי משיחי רליגיוזי אקסטטי . מחוותיו הנסערות הן גם גופניות , חושיות ולא רק מילוליות . המחשבה הציבורית החילונית תמכה לרוב בהחזקת השטחים או בסיפוחם מטעמים היסטוריים רליגיוזיים בעוד שתגובת המחשבה הדתית הציונית הלא משיחית היתה מנוגדת לה . היא לא ייחסה משמעות דתית משיחית למלחמה ותמכה בעיקר בהחזרת שטחים או התנגדה לסיפוחם , ניסוחה היה בפרוזה בעיקר , מבעה מרוסן ומאופק . הכלים המושגיים , שעליהם מתבסס מאמר זה , הם אפוא מחשבה ציבורית ורליגיוזיות . המחשבה הציבורית היא 'תופעה תרבותית הגותית , פובליציסטית , פלורליסטית , המנסה להסביר את המציאות ולכוון את מהלך התפתחותה על סמך המסורת ההיסטורית , עקרונות מוסריים וגם אמונה דתית . כליה הם בעיקר העיתונות , חלקה עממית , אולם רובה עיונית וגס ספרות . בדיוניה השתתפו בצד אנשי רוח ואקדמי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן