אליעזר דון־יחיא הספר והסיף הישיבות הלאומיות ורדיקליזם פוליטי בישראל

אליעזר דון יחיא הספר והסיף הישיבות הלאומיות ורדיקליזם פוליטי בישראל אחת התמורות הבולטות בחברה הישראלית היא המהפך שחל בתפיסה המקובלת בדבר היחס שבין המסורת הדתית היהודית לבין רדיקליזם לאומי פוליטי ' . המסורת הדתית , שהוצגה כמקור לפסיביות או למתינות פוליטית , נתפסת בחוגים רחבים בחברה הישראלית של היום כגורם המעודד וממריץ גילויים רדיקליים של אקטיביזם לאומי פוליטי . במאמר זה נפתח ונבסס את הטיעון , שהשינויים בהיקפה ובתוכנה של השפעת הדת על המערכת הפוליטית הישראלית נעוצים בעיקרם בהתפתחויות ובתמורות שחלו בתחום החינוך הדתי , ובהן חשובה במיוחד יצירתה והתרחבותה של מערכת חינוכית מטיפוס חדש , שמוסדותיה מוגדרים כ'ישיבות לאומיות . ' הישיבות הלאומיות הוקמו ברובן המכריע לאחר מלחמת ששת הימים , והן מחנכות את תלמידיהן , הנמנים בעיקר עם הציבור הציוני דתי , להזדהות עם הציונות ומדינת ישראל ולמעורבות בחיי החברה והמדינה . במאמר נתמקד בבחינת המאפיינים של מערכת הישיבות הלאומיות והתרומה שלהן לרדיקליזציה הפוליטית של הציבור הדתי בישראל . כדי לעמוד על ייחודן של הישיבות הלאומיות , יש להשוותן לישיבות הלא ציוניות מן הטיפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן