זהבית גרוס תפקידיו החברתיים של החינוך הממלכתי־דתי

זהבית גרוס תפקידיו החברתיים של החינוך הממלכתי דתי מבוא הגישו ? המחקרית המחגעת תולדות החינוך הממלכתי הדתי ( להלן : החמ"ד ) בא ^ ישראל לא זכו עדיין לניתוח מקיף 1 ומיומן דוגמת ניתוח התפתחות החינוך הממלכתי . חיבורים שונים שהתייחסו לרקע ההיסטורי של החמ"ד התייחסו לתולדותיה של מערכת זו בעיקר באופן דסקריפטיבי לוקאלי , בגישה דיאכרונית ובמנותק מניתוח השפעתם של אירועים מרכזיים שפקדו את החברה הציונית בארץ ישראל בכלל , ואת החברה הציונית דתית שבתוכה בפרט . חיבור זה יעסוק בניתוח מערכת החינוך הממלכתית דתית בזיקה לתהליכים חברתיים שעברו על הציונות הדתית מראשית ימיה של תנועת 'המזרחי' ב 1902 ועד עצם היום הזה . אחר ממאפייניה של ההיסטוריוגרפיה החדשה בתחום החינוך הינו התפתחותה של 3 הגישה ה'מורפולוגית , ' המתייחסת לתפקידם של גורמים תרבותיים חברתיים פוליטיים וכלכליים בעיצוב מערכות החינוך , וזאת לעומת הגישה ההיסטוריוגרפית הדסקריפטיבית הרואה מוסדות כיחידות עצמאיות העומדות בפני עצמן ובעלות היסטוריה אקסקלוסיבית נפרדת משל עצמן . הגישה המורפולוגית גורסת שתולדות החינוך מהוות מרכיב חשוב של ההיסטוריה הכללית והן חלק ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן