יוסף גורני גוש אמונים בין משיח בן־יוסף למשיח בן-דוד

יוסף גורני גוש אמונים בין משיח בן יוסף למשיחבן - דוד אולי הגיע הזמן שנתפכח גם אנחנו מן האידיאלים האוטופיים שלנו המביאים סכסוך וסבל ? ( דן בארי , ינואר ( 1990 יש"ע צריכה להיות מעבדה לאוטופיה לאומית . ( הלל ויס , ספטמבר ( 1992 מאמר זה הוא חלק ממחקר מקיף שעניינו מקומה של האוטופיה על ביטוייה וצורותיה השונים בתולדות המפעל הציוני במאה השנים שחלפו מראשית העלייה הראשונה בשנות השמונים של המאה התשע עשרה ועד 'גוש אמונים' בשנות התשעים של המאה העשרים . במחקר נעשה ניתוח השוואתי של נטיות ותכניות אוטופיות של אישים ותנועות שונים , מכל מגוון הקשת הרעיונית והפוליטית של התנועה הציונית בתקופה זו , אשר הטביעו את חותמם המעשי על תולדות המפעל הציוני . וזאת מתוך הנחה כי במפעל זה הנטיות , הכמיהות והתכניות האוטופיות בחוגים שונים , ואצל רוב המנהיגים הציונים , היוו כוח מאיץ , מדרבן ומחזק בדרכה רבת הקשיים , הפיתולים , האכזבות והתסכולים של התנועה הציונית . יוצא אפוא כי השימוש במושג אוטופיה במחקר כולו ובמאמר זה אינו שגרתי ומקובל , ולפיכך דרושה הגדרה והבחנה מושגית . על פי הגישה הנקוטה כאן , מוצע להבחין בין שלושה מושגים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן