בנימין בראון 'להשכיל את רצון ה' מן המציאות' הפולמוס על מקומה של ההיסטוריה בקביעת דרכה של היהדות

בנימיו בראון ' להשכיל את רצוןה ' מן המציאות' הפולמוס על מקומה של ההיסטוריה בקביעת דרכה של היהדות רצץ הי — גילוייו ומקורות ידיעתו כאשר מבקש ההוגה הדתי לתור אחר רצון הבורא המתגלה בעולם , הריהו ניצב בפני שני מקורות אפשריים לחשיפתו של רצון זה . מצד אחד עומדות ההתגלויות הגדולות שמהן נותרו בידיו כתבי הקודש ; מצד שני עומדים לנגד עיניו הגילויים הרבים של הרצון האלוקי במציאות ההיסטורית העכשווית , שבה הוא חי . שתי הצורות של גילוי רצון ה' אינן מובנות לכל דורשיהן , ולכן טעונות פירוש . כאן מדובר בפירושם של טקסטים , ואילו כאן — בפירושם של מאורעות . ההתגלות שבכתבי הקודש גדולה ואומרת הוד — אך היא התקיימה בעבר הרחוק ; לעומתה , גילויו של רצון הי בהיסטוריה קרוב יותר — אך טווח הפירושים האפשריים לפיענוחו נעשה גדול יותר . רצון ה' שהתגלה בתורה ( לרבות דברי מפרשיה לדורותיהם , ( או רצון ה' המתגלה בהיסטוריה — איזה מהם עדיף ? סביר להניח , כי ההגות הדתית תבקש למצות את שני גילוייו של הרצון האלוקי ולא תדחה אף אחד מהם , אך עדיין עומדת השאלה בעינה . משקלו של איזה מן הגילויים קודם , בזמן ובחשיבות ? האם צריך להבין את הת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן