אבי שגיא ודב שוורץ בין חלוציות ללימוד תורה: זווית אחרת

אבי שגיא ודב שוורץ בין חלוציות ללימוד תורה : זווית אחרת מאמרו של גדעון ארן , המבוסס על עבודת שטח אתנוגרפית ועל חקר האידיאולוגיה , מציג תמונה עשירה ומרתקת של הזיקה בין גוש אמונים לבית מדרשו של הראי"ה קוק ובנו הרב צבי יהודה קוק , בתיווכו של גרעין גחל '' ת . ארן הצביע על שני היבטים של הסוגיה : ( א ) ההיבט ההיסטורי הריאלי . את ייסוד גוש אמונים קשר ארן בקשר הדוק לקבוצת גחל"ת , שלמעשה כוננה את שכבת ההנהגה האקטיבית של הגוש . באמצעות הקבוצה הסביר ארן את המעמד המרכזי של חוג הראי"ה ותלמידי ישיבת 'מרכז הרב' בגוש אמונים ; מאחר שקבוצת גחל"ת אימצה את הרב צבי יהודה קוק כרבה , הרי כשהקימה את גוש אמונים הפך הרצי"ה למנהיג הגוש . ( ב ) ההיבט האידיאולוגי . התפיסות הדתיות הלאומיות שהתפתחו בקרב גרעין גחל"ת בהנהגת הרצי"ה הן התשתית לאידיאולוגיה של הגוש בכללו . מחקרו של ארן התבסס במישרין על עדותם ואורחותיהם של בוגרי גחל"ת , ושל אנשי ' מרכז הרב . ' על פי עדותם וחוויותיהם הרוחניות והריאליות בנה ארן את התיאור שהציג ואת מערכת הטיעונים האידיאולוגית שייחס להם . בכך נפרש לפנינו תיאור אותנטי של העולם הפנימי של החוג הא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן