גדעון ארן בין חלוציות ללימוד תורה: הרקע לגאות הדתית־לאומית

גדעון ארן בין חלוציות ללימוד תורה : הרקע לגאות הדתית לאומית המאמר שלהלן מסכם חלקים ממחקר המתאר ומנתח את שורשי תנועת גוש אמונים ( להלן : 1 ג"א , ( ואת תת התרבות הדתית והפוליטית שמאפיינת אותו . העבודה נכתבה כשתנועת ההתנחלות היתה בשיא תנופתה ותפארתה , כשהמגזר הדתי לאומי אותו ייצגה היה בעל מעמד ציבורי ודימוי עצמי איתנים , וכשהתרבות האמונית 2 הממלכתית , שהגוש גם שיקף וגם יצר , נדמתה הן לעצמה והן לאחרים ככובשת . מאז חלו תמורות מפליגות בשדה המדיני והערכי רוחני כאחד . כתוצאה מכך , בימים אלה ממש פוקד משבר את הדת הציונית הנדונה — זו הידועה כמשיחית , טריטוריאלית , רדיקלית , ולא בלי ראה : גדעון ארן , מציונות דתית לדת ציונית : שורשי גוש אמונים ותרבותו , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית , ירושלים . 1987 תקציר באנגלית של כמה חלקים מהפרק שמופיע כאן , ראה : » ת" . 1986 Roots of Gush Emunim' , in : Studies in Contemporary / ewry ( Indiana University Press ) , vol . 2 , G . Aran , פרשת 'גחלת , ' העומדת במרכז הפרק , כמעט שאיננה מוכרת מחוץ לחוג הקטן שהיה שותף לה או שהיה באותו זמן בסביבתה , וממילא היה מוג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן