יוסקה אחיטוב לקראת ציונות דתית בלתי־אשלייתית

יוסקה אחיטוב לקראת ציונות דתית בלתי אשלייתית מבוא מאמר זה מבקש להציג ולהעלות באורח מפורש ומודע קווי יסוד לציונות דתית בלתי 1 אשלייתית . השימוש במושג האשליה אוצר בקרבו הערכה ביקורתית כלפי כמה מהמאפיינים של הציונות הדתית של ימינו , ועם זאת אין הציונות הדתית הבלתי אשלייתית אמורה להיות חלופה בלעדית לתפיסות ציוניות דתיות אחרות . ההנחה היא שצפויה תועלת בעצם הצגתה , בין השאר משום שהצגה כזאת של הציונות עשויה להיות גורם המשחרר ומרחיב את שדה 2 החשיבה והפעולה שלנו , ואולי אף לתרום במשהו לשיקום היכולת לשיתוף פעולה רחב יותר בחברה הישראלית של ימינו . דומה כי ציונות דתית כזו , שתהיה משוחררת מאשליות מטפיזיות ותיאולוגיות שונות , תהיה מסוגלת לטפל אחרת בשורה של נושאים חיוניים שהם על סדר יומנו , וביניהם — תשתית אחרת של יחסים בין דתיים לחילונים , בין יהודים לגויים , נקודת מוצא שונה להתמודדות עם בעיית הסובלנות והפלורליזם , כושר גבוה יותר לקליטת ערכים דמוקרטיים שונים , הגדרה אחרת של היחס ההלכתי כלפי המדינה , וריענון מחודש של שחרור ממחויבות לציית להוראותיהם של גדולי ישראל בשאלות פוליטיות 3 וקוואזי פוליטיות מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן