מאה שנות ציונות דתית היבטים רעיוניים

עורכים אבי שגי א-דב שוורץ הוצאת אוניברסיטת בר אילן מאה שנית ציונית דתית היבטים רעיוניים מפרסומי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציונות הדתית ע"ש יוסף אורגלר מאו ? שנות ציונות דתית כרך שלישי היבטים רעיוניים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן