יוסף שלמון הספר 'שיבת ציון' (ניו־יורק 1916) והקמת 'המזרחי' באמריקה

יוסף שלמון הספר ' שיבתציון ' ( ניו יורק ( 1916 והקמת 'המזרחי' באמריקה הספר 'שיבת ציון , ' המכיל הסכמות רבניות לתנועת חובבי ציון , הופיע בשנת תרנ"ב ( 1891 ) על שני כרכיו . עורך הספר היה העיתונאי והסופר אברהם יעקב סלוצקי . הצורך להוציא אסופה זו של הסכמות רבניות מרחבי רוסיה , ובעיקר ליטא , מקורו בהתערערות התמיכה של החוגים המסורתיים בתנועה . התערערות זו נבעה מאופיה החילוני של חל מהעלייה ק החדשה לארץ בשנות השמונים , מדמותה החילונית של הנהגת התנועה , ומהפולמוסים ההלכתיים שהתעוררו בעקבות הקמת המושבות וקשייהן לעמוד במגבלות ההלכה . הספר ' שיבת ציון' מכיל עשרות רבות של מכתבים אשר חלקם נכתב שנים רבות לפני הוצאתו ואף לא בקשר לתנועת חובבי ציון , חלקם האחר נכתב בקשר לתנועה זו אבל לא אגב המשבר שהתעורר בה בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים . יתרת המכתבים אכן התנסחה כתגובה ישירה למשבר הנזכר . הספר 'שיבת ציון' הוא תוצאה של יוזמות קודמות להגן על רעיון חיבת ציון מפני מחרפיו בקרב החוגים המסורתיים ברוסיה פולין . הספר ראה אור בתמיכת ה'וער האוריסאי' שהוקם באייר תר"ן ( 1890 ) במטרה לתמוך בפעולה המעשית של 1 ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן