דב שוורץ על דרשנים ודרשנות בציונות הדתית

דב שוורץ על דרשנים ודרשנות בציונות הדתית חקר הדרשנות הדתית הלאומית עדיין בראשיתו ' . הדרשנות הציונית הדתית האיךאולוגית שורשה במידה מסוימת כמטיפים לציון , שבתקופת 'חיבת ציון' נדדו מעיר לעיר ומפלך לפלך , ודרשו בצורך בגאולת . px , 7 דרשנות זו התפתחה וצברה תאוצה עניינית ואסתטית בדרשותיהם של הוגים רבים . במקביל , הדרשנות הישיבתית התפתחה אף היא במחנה הדתי הלאומי , אף שלא הייתה לה זיקה ישירה לאידאולוגיה הלאומית הדתית . דרשנותם הפורייה של הרב יצחק ניסנבוים , הרב משה אביגדור עמיאל , הרב זאב גולד , הראי"ה קוק , הרב יעקב דושינסקי , הרב דוד טלזנר ואחרים טעונה בחינה מדוקדקת ; שכן , בצד דרשות מעמיקות מבחינה תוכנית ואסתטית עומדות דרשות פופולריות החסרות סגולות כאלה . במסגרת זו ברצוני לבחון בחינה ראשונית שורה של מאפיינים תוכניים ואסתטיים בדרשנותם של הרב חרל"פ , הרב גולד והרב סולובייצ'יק . במכוון בחרתי שלושה דרשנים השונים זה מזה באישיותם , בהשתייכותם האידאולוגית בתוך המחנה הדתי הלאומי ובמיוחד בסוג דרשותיהם ובעניינן . הרב חרל"פ השתית את דבריו על יסודות עיוניים קבליים מובהקים ; הוא הציג סגנון של 'דרוש' המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן