מנחם צבי קדרי ה'אידיאולוגיה' של תנועת הנוער 'בני עקיבא' בהונגריה על רקע עיקרי תולדותיה

מנחם צבי קדרי ה'אידיאולוגיה' של תנועת הנוער 'בני עקיבא' בהונגריה על רקע עיקרי תולדותיה בחלק הראשון של מאמרי זה = ) א ) יובאו עיקרי הדברים מתולדותיה של תנועת הנוער הציונית הדתית 'בני עקיבא' בהונגריה , ובייחוד על השתתפותה במחתרת החלוצית שם בשנת ' . 1944 בחלק השני = ) ב-ד ) ייכללו הרהורים על הרקע החברתי האידיאולוגי ההגותי של פעילות 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופה שבה הייתי חבר בהנהגה הראשית שלה : בנושאים אלו לא היו בנמצא מסמכים כלל , וממילא אין בידי להסתמך על תיעוד כלשהו אלא על ניסיוני האישי ועל זיכרונותי מאותן שנים בלבד , כלומר מתקופה שלפני 60-57 שנים של פעילותי במעמד של חבר ההנהגה הארצית , ( 1946-1943 ) והוסף עליהן ארבע שנים קודמות ( 1943-1939 ) של פעילותי במעמד של חבר הנהלה מקומית בסניף התנועה באונגוואר = ) אוז'הורוד , בירת רוסיה הקרפטית , שהיתה חלק מהרפובליקה הצ'כוסלובקית עד , 1938 השתייכה להונגריה בשנים , 1945-1938 והיום היא חלק מאוקראינה . ( הרהורים אלו הם ממרחק הזמן על האירועים שהשתתפתי בהם , והם נראים היום כחלק מההיסטוריה . ודאי שיש משום הערכה בעיניים ביקורתיות על מה שעשינו ועל מה שלא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן