מרדכי פרידמן היחידות הדתיות ב'הגנה' — הקמתן ופירוקן

מרדכי פרידמן היחידות הדתיותב 'הגנה' — הקמתן ופירוקן תולדות ה'הגנה' זכו לחיבורים מדעיים ועממיים רבים . בחלקם הגדול הם נכתבו ביוזמת גופים ממסדיים ומיעוטם על ידי ארגונים וולונטריים . בכל החיבורים הללו לא זכו היחידות הדתיות , שהיו בפורמציות השונות של ה'הגנה' והפלמ"ח , לאזכור של ממש . במידה שהיתה התייחסות כלשהי ליחידות אלו היא נעשתה אגב אורחא והמעיין בחיבורים אלו לא ישכיל לעמוד על טיבן של יחידות אלו והיקפן . עניינו של חיבור זה הוא לדון בצורך ביחידות אלו , בדרכי התהוותן ולבדוק את עמדת הרבנים ביחס לצורכי השעה בתחום ביטחון היישוב . הצורן ביחידות דתיות ב 1941 הגיעה לידי גיבושה חוקת ה'הגנה' שהלכה ונכתבה במשך כ 17 שנות קיומה . חוקה זו , שנשאה את הכותרת 'אשיות ההגנה , ' כללה עשרה סעיפים וביניהם את ה'אני 1 מאמין' הלאומי שלה . סעיף ו בחוקה הגדיר את ייעודה הלאומי של ה'הגנה : ' 'האר . [ הארגון ] משרת את כלל האומה , את כלל היישוב ואת כלל התנועה הציונית . דגלו של האר . [ הארגון ] הוא הדגל הלאומי . ההמנון הלאומי הוא המנונו של האר . [ הארגון . ' [ אין בחוקה זו , ולו אף ברמז קל , התייחסות כלשהי לערכי המו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן