אריה פישמן 'הפועל המזרחי': 1935-1921

אריה פישמן ' הפועל המזרחי 1935-1921 : ' מבוא ארגון 'הפועל המזרחי' ( להלן הפוהמ"ז ) נוסד בארץ ישראל בתקופת העלייה השלישית כהסתדרות פועלים ציונית דתית . יסדוהו צעירים דתיים שזה מקרוב עלו ארצה ממזרח אירופה . תוך כדי התגבשותו , נעשה הפוהמ"ז זרם מיוחד בתנועת העבודה הציונית , ומרכז של תנועה דתית מחדשת ביהדות המסורתית שהעלתה על נס ערכים סוציאליים מוסריים ושנודעה לימים כתנועת 'תורה ועבודה . ' מאמר זה מגמתו להציג את הרקע להיווצרות הפוהמ"ז ואת דרכו כהסתדרות פועלים דתית , מראשיתו ועד התגבשותו הכמעט שלמה , עם ועידתו השביעית , באמצע שנות השלושים של המאה העשרים , ולנתח את הבעיות שליוו את התפתחותו הרעיונית . א . תולדות ( 1935-1921 ) בראשית ( 1922-1921 ) הצעירים הדתיים שייסדו את הפוהמ"ז החלו לעלות ארצה בקיץ של 1920 כחלק מזרם העלייה החלוצית שהגיעה לארץ בתום מלחמת העולם הראשונה , בהשפעת הצהרת בלפור , ובעידוד ועידת סאן רמו של מעצמות ה'הסכמה' ( באפריל , ( 1920 שסמכה את ידה על הצהרה מדינית זו . העולים החדשים הדתיים היוו שתי קבוצות עיקריות , על פי רקע מוצאם . עם הקבוצה הדומיננטית נמנו יוצאי ארגון 'צעירי מזר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן