הילדה נסימי הציבור הדתי־ציוני ויחסו ל'הגנה', לאצ"ל וללח"י אחדות ישראל בין מטרה למציאות

הילדה נסימי הציבור הדתי ציוני ויחסו ל'הגנה / לאצ '' ל וללח"י אחדות ישראל בין מטרהלמציאות ' זה הכלל : כל הבא לפתוח במשהו חדש כדין כל המשנה אשר עליו שנינו כי "ידו על התחתונה" ( בבא מציעא ע"ו , א ... ( הדברים אמורים בכל מי שבא לחדש בעולמנו , וכוחם יפה פי כמה בעולמו המיוחד של הציבור הדתי . בדרך הטבע ציבור זה שמרני הוא , מתייחס 2 בחשדנות כלפי כל שינוי' — כך פותח הרב משה צבי נריה את דברי ההקדמה שלו לספר זיכרונותיו של יחיאל אליאש , בהתייחסו למעשה המהפכני של יצירת תנועת נוער דתית . האם יש להסיק מכך בקל וחומר עד כמה מהפכנית תיחשב פעילות במסגרת ארגון בלתי חוקי , ומכך להסיק יחס שולל מעיקרו ? ' העדה החרדית' ראגודת ישראלי אכן , היו ששללו את ארגוני ה'הגנה , ' האצ"ל והלח"י מעיקרם . בציבור של 'העדה החרדית' וב'אגודת ישראל' נשללו מעשי שלושת הארגונים כהפרת 'שלוש השבועות' ו'מרידה באומות . ' תנועת 'פועלי אגודת ישראל' הסתייגה לגמרי משימוש בכוח 1 'להזהיר ולחזור 4 ולהזהיר להימנע מכל צעד הגובל אפילו עם טרור . ' יתרה מזו , כאשר בציבור נשמעו ביטויי זעזוע מפעולת אצ"ל ולח"י כמעשי טרור והסתייגות מהתנערותם ממרות מוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן