שלמה נחליאל (בומבך) תנועת 'תורה ועבודה' בגרמניה

שלמה נחליאל ( בומבך ) תנועת 'תורה ועבודה' בגרמניה הרקע לייסוד תנועת יתורה ועבודתי החלוצים בגרמניה מטרת השורות האלה היא לתאר את תולדות התנועה החלוצית הדתית בגרמניה . הדרך של החלוץ , שומר המצוות , לא היתה פשוטה . אף על פי שחלוצים דתיים בודדים היו כבר בנמצא עם התפשטותה של תנועת 'החלוץ' הכללית , עברו עוד שנים עד אשר נעשו הגישושים הראשונים להביא לידי התארגנות החברים הדתיים . החלוצים , שומרי המצוות ( המעטים , ( מצאו את מקומם בתנועות הנוער הציוניות והחלוציות הכלליות , כאשר הם הזדהו עם האידיאולוגיה החלוצית , ונבדלו מהרוב הגדול רק בשמירת המצוות . שמירת המצוות היתה להם עניין פרטי וכך גם נתקבלו על ידי חבריהם החילוניים . זיקתם הדתית לא היתה עיקר השקפת עולמם . ייתכן שהרגישו שבדת גלומים ערכים חשובים לא רק לפרט אלא גם לחברה היהודית בכללותה , אך עדיין לא עמדו להם הכוח והידע לגבש מהרגשות אלו השקפת עולם מקיפה ופעילה . בתור דתיים הם היו בודדים במסגרת המקיפה של תנועות הנוער הציוניות , ולא נפגשו איש עם רעהו . על פי רוב אף לא ידעו , שקיימים אי שם עוד חברים דתיים . נבצר מהם אפוא לחפש להם דרך משלהם , ומכיוון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן