פנינה מיזליש 'המזרחי', 'תורה ועבודה' ותנועות הנוער שלהן בפולין ובליטא בתקופת השואה ואחריה (1949-1939)

פנינה מיזליש ' המזרחי' , 'תורה ועבודה' ותנועות הנוער שלהן בפולין ובליטא בתקופת השואה ואחריה ( 1949-1939 ) פרק א : בתקופת השואה כאשר באים לבחון את קורות 'בני עקיבא' ו'השומר הדתי' בפולין ובליטא בתקופת השואה , מסתבר שהתיעוד שנשתמר בעניין זה הוא מועט ביותר . ככל הידוע לנו , אבדו כל הארכיונים של תנועת 'המזרחי' לאגפיה שהיו במדינות הללו , ומה שמצוי היום בארץ אין בו כדי לתת תמונה שלמה ומהימנה על מה שאירע שם אז . ספריהם של יעקב אבן חן וזרח ורהפטיג דנים בעיקר במה שנוגע לחברי התנועה מפולין , שעם פרוץ המלחמה נמלטו לליטא , וכמעט לא במה שקרה לתנועה ולאנשיה באותן הארצות בימי מלחמת העולם השנייה . ואילו המידע המצוי בספרי הזיכרונות של התקופה — עד כמה שעלה בידינו לבדוק אותם — אינו משמעותי . אחת השאלות הראשונות שעמדה כאן לבירור היתה , אם הסיבה למיעוט החומר היא בגלל הפסקת פעולותיהן של התנועות הללו שם , או שאלה אמנם פעלו , אך מעשיהן לא זכו לתיעוד הולם . שכן , אם 'בני עקיבא' ו'השומר הדתי' אכן חדלו לפעול בפולין ובליטא בתקופת הכיבוש הנאצי , יש לברר את הסיבות שגרמו לכך . אך אם יש ממש בהנחה שהן פעלו אך הדברים לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן