מ0ה ‭:3‬ ההתיישבות היהודית בעמק בית שאן עד לשגת 1948