מפה ‭:2‬ ההתיישבות הגושית של תנועת הקיבוץ הדתי, 1948