יוסי כץ הקיבוץ הדתי ועקרונותיו ההתיישבותיים 1948-1935

יוסי כץ הקיבוץ הדתי ועקרונותיוההתיישבותיים 1948-1935 תנועת הקיבוץ הדתי ( להלן הקבה"ד ) התווספה לתנועה הקיבוצית בא ^ ישראל בשנות השלושים והיתה בבחינת זרם חדש וייחודי . ייחודה בכך שהוקמה בידי חלוצים יהודים דתיים אשר בחרו בקיבוץ כדרך חיים ומכשיר להגשמת תפיסות עולמם הסוציאליסטיות , מחד , וחפצו להביא לידי ביטוי את היהודי הדתי במילוי משימות ציוניות של בניין , pxn תוך שמירה מלאה של מצוות הדת היהודית , מאידך . בשנת , 1948 שעה שפרצה מלחמת השחרור , מנה הקבה"ד עשרה קיבוצים מתוך כ 150 קיבוצים שהיו Vxiur-pKn בכלל באותה עת . בראשית שנות התשעים מנתה התנועה כ 8 , 100 נפש אשר התגוררו ב 17 קיבוצים ( ראה מפה ' . ( 1 מטרת המאמר שלפנינו היא לשחזר ולנתח את הרקע להקמתו ולהתארגנותו של הקבה"ד ולבחון את עקרונות משנתו ההתיישבותית הייחודית — הלכה למעשה — כתנועה קיבוצית המחויבת גם לקיים בשלמותן את מצוות הדת היהודית . המאמר מתבסס בעיקר על מקורות ראשוניים של הקבה"ד והוא מתחלק לארבעה פרקים : הראשון דן בהקמתו של הקבה"ד וראשית התעסקותו בהתיישבות חלוצית , השני — בעקרון ההתיישבות בגושים ויישומו , השלישי בשמירת המצוות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן