יוסף טובי דת וציונות: יחס הקהילות היהודיות בארצות המזרח לתנועה הציונית ולמפעל הציוני

יוסף טובי דת וציונות : יחס הקהילות היהודיות בארצות המזרח לתנועה הציונית ולמפעל הציוני פתח דבי השאלה בדבר היחס בין דת לציונות היא אחת השאלות המרכזיות בחיי העם היהודי בזמן החדש והיא מנקרת ללא הרף בחלל עולמו משלהי המאה התשע עשרה ועד ימינו , כלומר , לאורך כל אותה תקופה שבה קיימת אידיאולוגיה ציונית ופועלים מוסדות ומפעלים 1 ציוניים . שאלה זו החריפה עוד יותר , לפחות בקרב חוגים מסוימים , עם הקמת מדינת ישראל באמצע המאה העשרים . וזו תמצית העניין : האם השאיפות הציוניות מבית מדרשם של הרצל ותומכיו , בדבר החזרה לארץ ישראל והקמת מדינה עברית יהודית , תואמות את הציפיות והתקוות הלאומיות הדתיות הקיימות מאז גלה העם מארצו לשוב אליה או שמא הן נוגדות אותה ; ולא שהאורתודוקסיה הדתית שוללת מעיקרא את רעיון הגאולה או מבקשת לנתק את הקשר בין העם היהודי לבין ארץ ישראל , כפי שטענו חוגים לא מבוטלים בהיקפם ובחשיבותם של מתבוללים ורפורמים . ואולם מסתבר כי שאלה זו , שהיתה עקרונית כל כך בחיי רוב הקהילות היהודיות באירופה ( להלן . האשכנזים , ( לא הועלתה כמעט כלל בקרב הקהילות היהודיות בארצות האסלאם ( יהודי המזרח ) ובפזורה הספ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן