אלימלך וסטרייך עשיית משפט בידי הרבנים הראשיים בתקופת המנדט

אלימלך וסטרייך עשיית משפט בידי הרבנים הראשיים בתקופת המנדט א . מבוא במאמר זה אנתח את השינויים שחוללו הרבנים הראשיים לישראל בתקופת המנדט בתחומי משפט הנתונים לסמכותם , הן בתחום המוסדי והארגוני והן בתוכני דינים שונים , ואטען , כי הם הגיבו בכך לאתגרים שהציבו בפניהם רעיונות התנועה הציונית ויעדיה . כמי שפעלו בתוך ההלכה ומכוחה , עשייתם מתאפיינת בשימוש מדורג ומושכל במקורות משפט שונים שקיימים במשפט העברי , דוגמת הפרשנות , המנהג והחקיקה , וזאת כדי לקדם יעדים שהתנועה הציונית העלתה על נס ואשר נחשבו ראויים ונכונים בעיניהם . התנועה הציונית ביקשה לכנס את פזורי העם היהודי pxn VxnEr ולגבשם לאומה אחת , וכן להשיג הגדרה עצמית וריבונות מלאה במסגרת מדינה מודרנית שתוקם . מכאן נגזרת הקמתה של מערכת משפט עצמאית שאותה ימלא העם בתכנים כראות עיניו . ליהודי אירופה המזרחית והמרכזית , שהיוו באותה עת את רובו המכריע של העם היהודי ואשר שלטו ביד רמה בתנועה הציונית , ניתנה הזדמנות להשיב לעצמם את האוטונומיה המשפטית שאבדה כמאה שנים קודם לכן בעקבות האמנציפציה והיווצרותה של המדינה המודרנית ' . אלא שבין החברה המסורתית בשלהי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן