יעקב ויליאן הרבנות הראשית ורבנויות הערים: התפתחויות ראשונות

יעקב ויליאן הרבנות הראשית ורבנויות הערים : התפתחויות ראשונות הקדמה מוסד הרבנות הראשית והנהגתו החל מייסודו הם בבחינת פרשה מורכבת . יש שציפו שמוסד זה יהיה בבחינת חידוש מסוים של הסנהדרין , כדוגמת הראי"ה . יש שראו בו ביטוי נוסף למימושה של הגאולה העומדת בפתח . עם זאת , ככל גוף הנבחר בידי קבוצות שונות וגורמים אינטרסנטיים אלו ואחרים , ידע מוסד הרבנות מראשיתו מאבקים בין פלגים שונים ויצירת הייררכיות מגוונות . הקשר בין רבנויות הערים והרבנות הראשית , מהווה אף הוא פרשה בפני עצמה . במאמר זה ברצוני להציג מקרה מבחן , ( test case ) שאף שבאחדות מבחינותיו הוא ייחודי , מעיד הוא על המנגנון כולו : כוונתי להתארגנותה והתפתחותה של הרבנות בעיר חיפה עד להקמת מדינת ישראל . העיר חיפה היתה מיוחדת בנוף היישובים היהודיים בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי . דהיינו , עיר מעורבת , יהודית ערבית ( עם רוב ערבי עד לאמצע שנות ה , ( 40 ושהמרכיב היהודי הדומיננטי בה היה חילוני מובהק ' ) חיפה האדומה . ( ' למרות זאת , התארגנותה והתפתחותה של הרבנות בעיר עד להקמת המדינה , מהוות , אולי , בהיבטים מסוימים , דגם לתהליך דומה שפקד את הרבנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן