חיים גניזי פעולות ההצלה של 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה: בעיות בהיסטוריוגרפיה של השואה

חיים גניזי פעולות ההצלה של 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה : בעיות בהיסטוריוגרפיה של השואה הפעילות המחתרתית של התנועות החלוציות בהונגריה בתקופת השואה לא זכתה להערכה מצד ההיסטוריונים ודעת הקהל . לעומת הספרות הענפה על מרד גטו וארשה , על המרידות בגטאות , ביערות ובמחנות הריכוז בפולין , ונוכח העובדה שזכר מאורעות אלה עולה בימי זיכרון לשואה ולגבורה , מתמיה הוא שמקומה של המחתרת החלוצית בהונגריה , הן על מדף הספרים והן בימי זיכרון ממלכתיים , נעדר לגמרי . את ההתעלמות הזאת ניתן להסביר בגישה השלילית של היישוב כאדץ-יש 7 אל כלפי השואה . 'מדוע לא התקוממתם ? מדוע הלכתם כצאן לטבח ' ? כך נתקבל פעיל מחתרת מהונגריה שהגיע לארץ במהלך המלחמה . וכל זאת כיוון שהמחתרת בהונגריה עסקה בפעולות הצלה ולא במאבק מזוין . מרד גטו וארשה שימש כמיתוס מחנך לדור הצברים ואילו בריחה והצלה נחשבו לחסרי ברק הירואי . 'תסביך וארשה' רדף את חברי המחתרת החלוצית , אשר התביישו במיעוט המעשים לעומת גבורת הפרטיזנים ומורדי הגטאות . החלוצים הצעירים לא חשבו שהם עשו מעשי גבורה שראוי להעלותם על הכתב . לאחר המלחמה היו עסוקים למעלה ראש בשיקום התנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן