חיים גניזי בין 'המזרחי' לרביזיוניסטים: 1939-1925

חיים גניזי בץ 'המזרחי' לרביזיוניסטים : 1939-1925 בשנות העשרים החל תהליך שבו עברה בהדרגה ההנהגה בתנועה הציונית מן הימין אל מפלגות הפועלים . תנועות העבודה עלו מ 8 < 70 בקונגרס הי"ב ב 1921 ל 40 % ויותר בקונגרס הי"ח ב ' . 1933 כיצד הגיבו החוגים האזרחיים של הימין לנוכח כוחם העולה של הפועלים ? אילו מאמצים הושקעו לתיאום עמדות בקרב תנועות הימין ולשיתוף פעולה ביניהן ? מאמר זה יתמקד בניסיונות לשיתוף פעולה בין 'המזרחי' לרביזיוניסטים , אשר היוו את של בשנות ה 30 אחד המרכיבים המגזר האזרחי בא ^ ישראל . האהדה של חוגים בתוך הסתדרות 'המזרחי' לרביזיוניסטים החלה עם הופעתה של תנועה זו כגוף מלוכד בתנועה הציונית ב . 1925 לשתי התנועות היו השקפות דומות בתחומי האידיאולוגיה , הפוליטיקה והחברה . המאורעות המסעירים של התקופה הביאו לידי תיאום עמדות ובכמה מקומות גם לכלל שילוב אורגני . למרות זאת , שיתוף הפעולה בין שתי התנועות היה שטחי ולא האריך ימים , מסיבות שנעמוד עליהן בהמשך . להבנת מערכת היחסים בין 'המזרחי' לרביזיוניסטים בשנות העשרים והשלושים , מן הדין , מחד גיסא , ללבן את הקרבה האידיאולוגית והאינטרסים הפולי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן