חוה אשכולי 'אסטרטגיה של מגן דוד אדום' הציונות הדתית בארץ־ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה

חוה אשכולי ' אסטרטגיה של מגן דוד אדום' הציונות הדתית בארץ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה לנושא ה'עזרה לגולה' נודעה משמעות מיוחדת בעבור היהדות הדתית . מערכת המצוות — שעוגנה במרוצת הדורות במסורת החברתית היהודית — ציוותה על עשיית צדקה וחסד וטיפחה סולידריות יהודית וגישה פילנטרופית . החברה היהודית המסורתית נודעה אפוא במוסדות הסעד שלה ובארגונים לפדיון שבויים . לגבי תקופת השואה רווחת דעה , כי יהודים 1 דתיים בגולה — ברומניה , למשל — גילו מסירות גדולה לעזרת אחיהם הנרדפים יותר מזו של מגזרים יהודיים אחרים . ברם , אין כאן המקום לעסוק בסוגיה הכללית של התייחסות היהדות הדתית כלפי נושא העזרה , אלא בהתייחסותה של הציונות הדתית pNn 1 ur VK בלבד . נתמקד בשאלות אלו : האם הערכים היהודיים הנ"ל באו לכלל ביטוי — תיאורטי ומעשי — בהתייחסות 'המזרחי' ו'הפועל המזרחי' למצוקת הגולה בכלל ולמצוקת חברי התנועה בפרט ? באיזו מידה השפיעו 'המזרחי' ו'הפועל המזרחי' על התייחסות היישוב והמוסדות הלאומיים לסוגיית מימון העזרה לגולה ? כיצד השפיעה הזיקה העזה של הציונות הדתית למוטיב הגאולה על היקף מאמצי העזרה וההצלה שלה ?...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן