מאה שנות ציונות דתית היבטים היסטוריים

עורכים אבי שגיא - דב שוורץ מאה שנות ציונות דתית היבטים היסטוריים מפרסומי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציוגות הדתית ע"ש יוסף אורגלר מאה שנות ציונות דתית כרך שני היבטים היסטוריים עורכים אבי שגיא . דב שוורץ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן