יוסף שפירא הרב יצחק יעקב ריינס — מייסדה של הציונות הדתית הלכה, הגות, מעשה

יוסף שפירא הרב יצחק יעקב ריינס — מייסדה של הציונות הדתית הלכה , הגות , מעשה מבוא בציבור הרחב ידוע הרב ריינס כמייסדה של תנועת הציונות הדתית . הדמית זו — של אדם בעל כושר ארגוני , שבכוחו הוקמה תנועה המייצגת אחד מן הזרמים המרכיבים את הציונות — ממעטת את דמותו האמיתית . הוא היה בעל אישיות מרתקת ואינטגרטיבית ; מיזג כאחד — גדולה בתורה ושליטה בחוכמת העולם ; דבקות במורשת ופתיחות להישגי המדע והטכנולוגיה / לאומיות ואוניברסליות ; יהדות ואנושיות . אינטגרטיביות זו , סובלנותו כלפי דעות הזולת , ונכונותו להתמודדות רוחנית עם דעות אלה , וכן התנגדותו הנחרצת לפרישה מסתגרת מקהל ישראל כולו — הלוא אלה הן העמדות הדומיננטיות במחשבת הציונות הדתית עד היום . במאמר שלהלן מבקש אני לתאר תיאור מסכם את דמותו , הגותו ומפעליו של הרב ריינס , שכן דמותו עשויה לשמש מקור השראה גם לדורנו . והרי הרקע ההיסטורי להופעתו . בסוף המאה השמונה עשרה חלו תמורות מפליגות בחברה היהודית בארצות מערב אירופה : גברה והלכה העריקה מחיי המסורת . במאה התשע עשרה הגיעה תמורה זו גם אל החברה היהודית ברוסיה , שם הצטרף לתהליך האמור גורם שלטוני חיצוני : הממ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן