יוסף שלמון הרב שמואל מוהליבר — רבם של חובבי ציון

יוסף שלמון הרב שמואל מוהליבר — רבם של חובבי ציון ר' שמואל מוהליבר היה ממנהיגיה הבולטים של תנועת חיבת ציון . אף היה לו מעמד מרכזי בקרב ההנהגה המסורתית ברוסיה ובפולין בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה . י על אף מעמדו המרכזי והשפעתו על בני דורו ועל הדורות הבאים , לא נמצא עד היום החוקר שיתחקה אחר דרכו כמנהיג וכהוגה . במאמר זה אנסה להעלות קווים לפעילותו ולדרכו הרעיונית . ר"ש מוהליבר נולד בליטא בשנת , 1824 בעיירה גלובקא שליד וילנה . הוא למד בישיבת וולוז'ין , ור' יצחק מוולוז'ין סמכו לרבנות . לאחר מכן שימש ברבנות בקהילות שונות בפולין ובליטא , כשהחשובות שבהן הן : סובאלק , ( 1868-1860 ) ראדום ( 1883-1868 ) וביאליסטוק . ( 1898-1883 ) מוהליבר היה בעל אמצעים , שלא כרוב רבני ליטא , ולא היה תלוי ברבנות לפרנסתו . הוא היה שותף באחוזה והשכיל לנהל משק חקלאי , וידיעות אלה 2 שימשוהו לימים בפעילותו בתנועת חיבת ציון . גבולותיה של ליטא היהודית בשלהי המאה התשע עשרה כוללים גם את רוסיה הלבנה 3 ופולין המזרחית , בדומה לגבולות דוכסות ליטא במאה השש עשרה . יהדות ליטא בשלהי * גרסה קודמת של מאמר זה התפרסמה בציו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן