אליעזר שלוסברג יחסו של הראי"ה קוק ללשון הערבית ותועליותיה

אליעזר שלוסברג יחסו של הראי"ה קוק ללשון הערבית ותועליותיה עם חזרת עם ישראל לארצו , ובמיוחד לאחר קום המדינה ומלחמת ששת הימים , נאלצו הוגי הדעות הציוניים ופוסקי ההלכה בציונות הדתית להתמודד בצורה מעשית עם שאלות חדשות , שלא עמדו לפניהם קודם לכן , ושנבעו מהקשר ומהמגע עם הלשון הערבית והתרבות המוסלמית . מסיבה זו התרבו , למשל , בשנים האחרונות התשובות בעניין מעמדם ההלכתי של 1 המוסלמים בכלל , ובארץ ישראל בפרט , הכניסה למסגד ( ובכלל זה למערת המכפלה ) 3 2 והתפילה בו , ההיתר לעודד תיירות מוסלמית בארץ ועוד . אולם ההתמודדות עם הסביבה הערבית ותרבותה החלה בתקופות מוקדמות בהרבה , ולמעשה עוד במאה השביעית , כאשר המוסלמים החלו לצאת מגבולות חצי האי ערב ולהשתלט על המזרח התיכון כולו . חכמי ישראל בימי הביניים אימצו את הלשון הערבית 4 ואת התרבות המוסלמית ונתנו לכך ביטוי בכתיבתם ובחיבוריהם . מעין סיכום להשקפת מרביתם בנושא זה , הם דברי ר' אברהם אבן עזרא בפירושו לשיר השירים ( ח , יא : ( והעומד על זה החיבור אולי יתמה למה אומר כאן בלשון ישמעאל [ ... ] ובעבור היות 1 ראה , למשל : הרב אלישע אבינר , 'מעמד הישמעאלים במדינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן