אהרן שאר־ישוב הרב נחמיה צבי נובל כציוני הוגה ופעיל

אהרן שאר ישוב הרב נחמיה צבי נובל כציוני הוגה ופעיל א . רקע את התפתחותה ואופיה המיוחד של הציונות המודרנית ביהדות גרמניה , לעומת הציונות במזרח אירופה , יש להבין על רקע המצב המיוחד ששרר בגרמניה של המאה התשע עשרה 1 וראשית המאה העשרים . גרמניה כערש התנועות היהודיות המודרניות , שכולן — כולל הניאו אורתודוקסיה של הרב שמשון רפאל הירש — פעלו למען האמנציפציה , לא שימשה קרקע פורייה לרעיונות ציוניים . אדרבה , בעקבות תיאולוגיות רפורמיות ליברליות , המגמה 1 היתה לבטל בתפילות את כל האזכורים של חזרה לציון ובניין ירושלים . תהליך האמנציפציה הוביל חוגים רחבים של יהדות גרמניה להתבוללות . אבל המגמה האנטישמית גרמה לכך , שיהודים מתבוללים שוב שאפו לזהות יהודית כלשהי . במצב הזה מילאה 'הדת הציונית' חלל ריק ביהדות גרמניה : האידיאולוגיה הציונית החילונית החליפה את אורח החיים המסורתי , שנתערער יותר ויותר מאז תקופת ההשכלה . באותה תקופה פעלו בגרמניה רבנים שראו בתנועה הציונית המודרנית את ההזדמנות לתחיית העם היהודי . כבר בשנת 1897 פנה הרב יצחק רילף , ( 1902-1831 , Isaak Riilf ) ל'רבני המחאה' ( Protestrabbiner ) של ארגון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן