אבינועם רוזנק הציונות במהפכה רוחנית א־מדינית במשנתו של הרב משה אביגדור עמיאל

אבינועם רוזנק הציונות במהפכה רוחנית א מדינית במשנתו של הרב משה אביגדור עמיאל א . מבוא הרב משה אביגדור עמיאל ( 1946-1883 ) נודע במחקר כאחד מבעלי הביקורת החודרת 1 והנוקבת שהקימה מתוכה הציונות הדתית . כתביו — הכוללים מאות מאמרים ולמעלה 2 מעשרה ספרים — מציבים מערך ביקורתי חד ושוטף הנשען על סמכות רבנית מכאן ולשון דרשנית הנוגעת בלב השומע מכאן . במאמר זה בכוונתי להצביע על ייחוד עמדתו של הרב עמיאל ולמקמה נוכח מגמות יסוד במחשבה הציונית . אנסה להראות ששיטתו הציונית נושאת בחובה עמדה מרחיקת לכת יותר מזו של הוגיה הקלאסיים של הציונות הדתית ; עמדה שיש בה סתירה פנימית , בחלקה מודעת , והיא חלק מעמדתו ומטענתו הביקורתית . לשם כך ברצוני להציג דגם שלאורו ניתן לסווג מגוון רחב של תגובות דתיות נוכח כינונה של המדינה . נוסח ראשון של מאמר זה קראו אבי מורי מיכאל רוזנק , נחם אילן , גילי זיוון ואלי הולצר , להם כמו גם לעורכים פרופ' אבי שגיא ופרופ' דב שוורץ , חב אני תודה מקרב לב על הערותיהם והארותיהם המלמדות . ראה : דב , piTO אמונה על פרשת דרכים — בין רעיון למעשה בציונות הדתית , תל אביב , 1996 עמ' , 82-75 , 41-38 ועו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן