אבינועם רוזנק הלכה, אגדה ונבואה בתורת ארץ־ישראל לאור 'אחדות ההפכים' במשנת הראי"ה קוק

אבינועם רוזנק הלכה , אגדה ונבואה בתורת ארץ ישיאל לאור 'אחדות ההפכים' במשנת הראי"ה קוק א . בהרצאה על בעיות הלכתיות בזמן הזה קרא אב בית הדין של העדה החרדית , ר' יצחק יעקב וייס , ( 1989-1902 ) למעט בלימודי אגדה ולרכז את מירב המאמץ הלימודי באפיק ההלכה . לדבריו , למרות ש'אגדה היא חלק מתורה שבעל פה , ' החששות מפני הכישלון האורב בפתח פוסק ההלכה , צרות השעה ( מלחמות העולם , חידושי הזמן הדורשים תגובה הלכתית וכר ) ומיעוט תלמידי חכמים , כל אלה מחייבים התגייסות של כל הכוחות האינטלקטואליים להלכה גרידא ' . דחיית לימודי האגדה מפני ההלכה , כפי שמתבטאת בעמדתו של הרב וייס , משקפת באופן קיצוני אך מובהק עמדה מושרשת בזרמים שונים במחשבה היהודית , הדוחה 2 ולפעמים אף שוללת כל יחס או קשרי גומלין בין הלכה לאגדה ( פער , שניתן אף למצוא לו 3 הדים במחקר . ( ככלל , עמדה השוללת לימוד הלכה מתוך האגדה היתה מצויה בין פוסקי * תודתי נתונה לפרופ' אביעזר רביצקי וליוסף אחיטוב על קריאת הגרסה הראשונה של מאמר זה ועל הערותיהם והארותיהם המועילות והטובות . המאמר נכתב לפני הוצאת שלושת כרכי 'שמונה קבצים' לאור , והמסקנות העולות מפרסו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן