מנחם צבי קדרי אקדמות לתיאור לשונו של הרב א"י הכהן קוק

מנחם צבי קדרי אקדמות לתיאור לשונו של הרב א"י הכה ן קוק לראשונה אנחנו מקבלים אפיון כולל על לשונו של הרב א"י קוק מפי עצמו : 'הגיונותי הנם מני ים רחבים , בשפה פחית = ] בשפת הפראזות , כלומר בדרכי הפראזיאולוגיה ] להביעם בל אוכלה , שלא בטובתי הנני מוכרח להיות משורר , אבל משורר חפשי , לא אוכל להיות קשור לנחושתים של המשקל והחרוז . הנני בורח מן הפרוזה הפשוטה מפני הכובד שיש בה , מפני צמצומה ' ... ( מתוך יומנו , הובא ב'פרקיס במשנתו העיונית של הרב קוק , ' בעריכת י' הדרי-צ' זינגר [ ירון , [ חלק ב , ירושלים תשכ"א , עמ' נה-נו . ( בעקבות עדות עצמית זו אפשר להבין את דברי ההתרשמות של צבי ירון י 'סגנון כתיבתו בהגות הוא פיוטי' ( משנתו של הרב קוק , ירושלים תשל"ד , עמ' , ( 23 ושל ע' שטיינזלץ ! 'ודאי שלשונו השירית המליצית גורמת לעמעום מסויים של ההבנה ... קושי זה הוא מטבעה של כל שירה , שבודאי אין לשונה נהירה וחד משמעית כלשון פרוזה פילוסופית רגילה' ( במאמרו 'הבעייתיות ב"אורות הקודש '" בקובץ 'הראי"ה' בעריכת יצחק רפאל , מוסד הרב קוק , תשכ"ו , עמ' קב-קה . ( לכאורה פלא הוא , שאין בנמצא בספרות הבלשנית העברית שום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן