מיכאל ק' סילבר פעמי לב העיבר"י בארץ הגר ר' עקיבא יוסף שלזינגר בין אולטרה-אורתודוקסיה ולאומיות יהודית בראשיתן

מיכאל ק' סילבר פעמי לב העיבר"י בארץ הגר רי עקיבא יוסף שלזינגר בין אולטרה-אורתודוקסיה ולאומיות יהודית בראשיתן לזכר מורי , פרופ' שמואל אטינגר ז '' ל ' כי הנה ראה נראה , אדני , בני נעורינו עוזבים שפתינו ; ומדוע ? יען שפה מתה היא בעיניהם אשר לא תצלח למאום . כל עמלינו להבינם את תועלת השפה לנו העברים יהיה לריק , וכי את הדבר הזה יבין רק העברי אשר לב עברי לו והוא יבינהו גס בלי דברינו . נחיה נא איפוא חיה את שפה , נשימה נא בפי בני נעורינו , לא יזנה עוד לבבם מאחריה ' ! אליעזר בךיהודה ( תרמ"א ' ( ' אבל באשר רוח ה' תניחך אל תרף מקחת את לבך לב העברי עמך ( אך לא "לב העברי" של "הקטן עקיבה יהוסף מילדי אונגרין ... ( " לב העברי ישמור עליך להחזיק במדות המצוינות שבני ישראל מצוינים בהן ' ... יהודה ליב גורדון ( תרמ"ו ) יזקף אותו אדם פניו בפניו ואמר , אם סיפורי מעשיות אתם מבקשים אני אספר לכס ספורים עד שיקרש החלב שבכירסותיכם . ואתה יכול לומר לאביך שינדה אותי כשם שנידה את רבי עקיבא יוסף בעל לב עברי , שהוא בעל לב עברי באמת . וכיון שהזכיר את רבי עקיבא יוסף התחיל מספר כמה צרות עברו על אותו צדיק ' ... ש"י עגנון מבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן