צבי זוהר גלות וציונות מדינית על־ פי השקפת־עולם ספרדית עיון בתשובה הלכתית של רבי יעקב משה טולידאנו

צבי זוהר גלות וציונות מדינית על פי השקפת עולם ספרדית עיון בתשובה הלכתית של רבי יעקב משה טולידאנו במאמר זה אציג ואנתח את התפיסה של גלות ושל שיבת ציון , המשתקפת בתשובה הלכתית רבת עניין שחיבר הרב יעקב משה טולידאנו . ( 1960-1880 ) משפחת טולידאנו היא משפחה ספרדית דגולה , אשר ענף ממנה התיישב במכנאס . יהודה טולידאנו , אביו של יעקב , עלה ארצה ממכנאס בשנת , 1862 והפך דמות חשובה בחיי קהילתה היהודית . יעקב משה טולידאנו למד אצל רבני טבריה , ובמקביל החל מתעניין בסוגיות היסטוריות ותרבותיות ' משכיליות' יותר . בהיותו בן תשע עשרה פרסם לראשונה מאמר בעיתון 'החבצלת , ' ומאז הרבה לכתוב בעיתונים ובכתבי עת , ובכללם כתבי עת מדעיים . יחד עם אחיו הצעיר ברוך , ליקט כתבי יד של ספרות רבנית ובהדרגה הוציאם לאור . בשנת תרע"א ( 1911 ) פרסם מחקר היסטורי ביבליוגרפי על אודות חכמי מרוקו ויצירתם התורנית , נר המערב . שנה לאחר מכן , החל בפעילות ציבורית בטבריה . הוא היה אחד מחכמי ארץ ישראל שנענו ליוזמת הרב אהרון מנדל הכהן מקהיר , ודגל בחידוש מוסד הלכתי עולמי עליון בירושלים . בימי מלחמת העולם הראשונה הוגלה מן הארץ , כנתיךאויב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן